Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries - UB
Matrícula 2024-2025Novetats de l'Àrea Participants:

27/05/2024: Plantilles de correcció de M07 i M08, a la secció 'Notes'

16/05/2024: Cronograma i disió en grups pel taller de vies i el de traqueostomies, a la secció 'Anuncis'

03/05/2024: Informació sobre la presentació y defensa del TFM, a la secció 'Recerca'

22/04/2024: Notes del M06, a la secció 'Notes'

14/04/2024: A partir de les 14h, hi haurà la plantilla de correcció de l'examen del M06, a la secció 'Notes'
Només els docents i l'alumnat matriculat a l'edició en curs poden accedir a l'Àrea ParticipantsProblemes per entrar?

Informació acadèmica

Presentació del curs:

L’Atenció d’Infermeria d’Urgències Hospitalàries envolta les vessants assistencial, docent, investigadora i de planificació, organització i prevenció en totes les situacions que precisen d’una atenció sanitària immediata.

El volum d’atenció urgent i l’increment de la demanda, són un clar indicador de necessitat d’evolució tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d’urgències. També és necessari dotar-los de professionals Infermers especialitzats, experts i qualificats.

Per la seva formació, experiència i permanent presència en els serveis d'urgències, els equips d’infermeria són els que assumeixen la cura dels malalts en les diferents àrees i durant tot el procés d’atenció urgent, intervenint en totes les fases de l’assistència, recolzant i mantenint informats als familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d’angoixa i incertesa.

Aquest curs de Màster es fonamenta en l’atenció integral al pacient urgent i basa els aprenentatges en els coneixements científics i les experiències de l’equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups. Dóna la possibilitat als professionals infermers d’anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement, l’experiència i la recerca.

Reconegut d'interés per:

 

Adreçat a:

Diplomats/des i graduats/des en infermeria dedicats a l'atenció del pacient a l'àmbit d'urgències o interessats en aquest camp assistencial.

 

Objectiu:

Ampliar i aprofundir en els coneixements i cures infermeres al camp de les urgències i emergències, per facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar i organitzar dintre d'aquest marc i en aquelles situacions que requereixen d'assistència sanitària immediata.

 

Estructura modular:

El curs s'estructura en 10 mòduls teoricopràctics, un mòdul de recerca i un mòdul de pràcticum.

Els alumnes que acreditin amb un certificat del seu hospital, experiència en 1a assistència com a infermers/es durant 2.750 hores al servei d'urgències d'un hospital de 2on o 3er nivell, o bé més de 5.500 hores en 1a assistència d'un servei d'urgències d'un hospital de 1er nivell, se'ls hi convalidarà el pràcticum.

 

Acreditació:

La Universitat de Barcelona expedirà un diploma de Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries a l'alumnat que hagi superat les diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril.lació Externa Automàtica (DEA). Crèdits reconeguts pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

 

Lloc de realització:

Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge.
Edifici aulari. Carrer de la Feixa Llarga s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat

 

Horaris:

Crèdits teòrics:

 • Dilluns i dimecres de 9 a 13 hores, més 8 dijous extres. El 40% de les classes es realitzen en horari de 8:30 a 13:30 hores.

 

Idioma d'impartició:

Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.

 

Calendari:

 • Calendari: mòduls teòrics i tallers: inici el el 9 de setembre de 2024 i final el 20 de juny de 2025.
 • Treball de recerca: d'octubre de 2024 a juny de 2025. Les 3 tutories seran fora de l'horari de classe.
 • Pràcticum: En horaris de matins, tardes o nits. De gener a març de 2025. A triar entre l'Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital General de Granollers, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi, Hospital de Sant Pau i Hospital de Viladecans.

 

Preu del curs:

4.100 €

Per a aquest curs oferim la possibilitat de fraccionar el pagament en tres terminis (només per a clients particulars):

 • 10% en concepte de prematrícula a pagar un cop realitzada la inscripció on-line
 • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% fins el 15 de gener de 2025

L'import pagat en concepte de reserva de plaça només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades

 

Places:

50 alumnes. Seleccionats per contingut curricular i ordre d'inscripció.

 

Requisits:

Possessió del Títol Oficial de Diplomat o Grau en Infermeria.

 

 

 

Programa

Mòdul 1: L’entorn humà i terapèutic en l’atenció al pacient d’urgències. 3 crèdits ECTS

 • Gestió de les emocions en els conflictes. El dol.
 • Metodologia assistencial.


Mòdul 2: Organització dels serveis d’urgències. 5 crèdits ECTS

 • Estructura dels serveis d’urgències. Nivells d’atenció.
 • Funcions d’infermeria a urgències. Marc de legalitat.
 • Registres infermers.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Introducció a la recerca.

Mòdul 3: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic. 5 crèdits ECTS

 • Interpretació radiològica.
 • Dolor abdominal: Apendicitis. Pancreatitis. HDA. Oclusió intestinal. Varicorràgies.
 • TVP Isquèmies agudes. Peu diabètic.
 • Còlic renouretral. Pielonefritis. Síndrome prostàtica. Hematúries.
 • Ferides: incises, contuses, mossegades, picades, erosions i cremades.
 • Interpretació analítica.
 • Atenció al pacient ferit amb arma blanca i/o de foc.

Mòdul 4: Procés d’atenció davant el pacient politraumàtic. 8 crèdits ECTS

 • Protocols d’actuacions davant el politraumàtic. Transfer hospitalari.
 • Traumatismes toràcics, abdominals i genitourinaris.TCE. Hemorràgies i
 • hematomes cranials.
 • Fractures i luxacions.

Mòdul 5: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema mèdic. 8 crèdits ECTS

 • Cardiopaties isquèmiques: Angor i infart agut de miocardi. EAP. TEP. Arítmies
 • cardíaques.
 • Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat.
 • Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopàtics.
 • Intoxicacions. Anafilaxi. Urgències endocrino-metabòliques.
 • HTA. Insuficiència renal aguda.
 • Utilització de fàrmacs.

Mòdul 6: Procés d’atenció i actitud davant el pacient crític. 5 crèdits ECTS

 • Actuació de l’equip multidisciplinari.
 • Actituds i actuacions davant el pacient amb xoc.
 • Donació d’òrgans.
 • Suport vital bàsic i avançat en l’adult.

Mòdul 7: Procés d’atenció urgent als nens. 3 crèdits ECTS

 • RCP pediàtrica.
 • Febre. Urgències gastrointestinals, genitourinàries, respiratòries i endocrines.
 • Maneig del xoc en pediatria.
 • Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament.
 • Intoxicacions. Maltractaments i accidents infantils.
 • Administració de medicació i oxigenoteràpia.
 • Accessos vasculars.

Mòdul 8: Procés d’atenció urgent a la dona. 3 crèdits ECTS

 • Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere.
 • Malalties de transmissió sexual. M. H. de l’embaràs.
 • Alteracions menstruals. Avortament. D. prematur de placenta.
 • Placenta prèvia. Gestacions múltiples. Amenaça part prematur.
 • Part i reanimació neonatal a urgències.

Mòdul 9: Atenció urgent al pacient psiquiàtric. 3 crèdits ECTS

 • Atenció d’infermeria davant els manifests autolítics
 • Malalts psicòtics descompensats. Crisi d’angoixa. Malalt depressiu.
 • Maneig i actuació infermera davant els pacients agitats i violents.
 • Trastorns de la personalitat. Psicofàrmacs i efectes secundaris.
 • Alcohol i substàncies d’abús.
 • Urgències en psiquiatria infanto-juvenil.

Mòdul 10: Procés d’atenció urgent a malalts de diferents especialitats. 3 crèdits ECTS

 • Urgències davant el malalt oncològic.
 • Urgències otorrinolaringològiques
 • Urgències oftalmològiques.

Mòdul 11: Pràcticum a serveis d’urgències d’hospitals universitaris de nivell II i III. 4 crèdits ECTS.
Mòdul 12: Treball Final de Màster en metodologia de la recerca en infermeria d'urgències hospitalàries. 10 credits ECTS.Tallers

En cada mòddul teòric s'han dissenyat diferents tallers, amb l'objectiu d'aplicar els coneixements teòrics adquirits i desenvolupar les habilitats necessàries, per tal de capacitar a l'alumnat per a la pràctica assistencial infermera en l'àmbit de la urgència hospitalària.

La metodologia utilitzada és específica en cada taller, i interacciona el roll-playing, els simuladors, el treball en equip, les dinàmiques grupals i les tècniques audiovisuals més recents, amb l'ús de material clínic des de la pràctica assistencial infermera.

 • Gestió de conflictes
 • Abordatges urovesicals
 • Sutures i cura de ferides
 • El transfer al box de crítics d’urgències
 • Immobilització i mobilització extrahospitalària
 • Toracocentesi d’emergència
 • Drenatges toràcics
 • Embenats i immobilitzacions
 • Actuació inicial en pacients politraumàtics
 • Anatomia sobre cadàver
 • Interpretació electrocardiogràfica
 • Auscultació cardiorespiratòria
 • Ventilació mecànica no invasiva
 • Suport vital bàsic i avançat en l’adult
 • Desfibri l.lació elèctrica i cardioversió
 • Pacient crític (aula d’alta simulació Campus Bellvitge)
 • Ventilació mecànica invasiva
 • Ventilación mecánica no invasiva i Oxigenoteràpia d'alt fluxe
 • Accessos vasculars i fàrmacs a pediatria
 • Suport vital pediàtric
 • Part i reanimació neonatal a urgències
 • Accessos vasculars en l’adult:Port-a-cath, vies centrals, catèter arterial, via intraòssia i punció ecoguiada
 • Cures als pacients amb traqueostomies

 

 

 

Equip docent

Direcció:

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens

 • Professor de la Facultat d'Infermeria. Universitat de Barcelona (UB)
 • Director del Màster Semipresencial en Infermeria d'Urgències Hospitalàries. UB
 • Director del Màster en Infermeria Quirúrgica. UB
 • Director del Màster en Atenció d'Infermeria al Malalt Cardiovascular. UB
 • Director del Máster en Enfermeria de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor. UB
 • Director del Máster en Enfermeria Respiratoria. UB
 • Director del Máster de Enfermeria en Insuficiencia Cardíaca. UB

Dr. José Antonio Sarria Guerrero

 • Professor de la Facultat d'Infermeria. UB
 • Director del Màster Semipresencial en infermeria d'urgències hospitalàries. UB

 

Equip Docent:

 • Dr. Jordi Adamuz Tomás - HU Bellvitge / E. Infermeria UB
 • DI Monica Alapont Aresté - H. Mataró
 • Dr. Josep Maria de Anta Vinyals - Facultat Medicina UB
 • DI Natalia Antúnez Carril - H. Santa Creu i Sant Pau
 • DI Urtzi Blancou Gaztañaga - CSMA Horta Guinardó
 • Psicol. Andrés Cuartero Barbanoj - Psicología clínica
 • DI Laura Curell Ferrer - H. Mataró
 • Dra. Araceli Domingo Garau - HSJ de Déu (Esplugues)
 • Dr. Joan Maria Estrada Masllorens - Facultat d'Infermeria UB
 • DI Miquel Àngel Fernández Caballero - H. Clínic
 • TES Robert Frigola Morencia - SEMSA 061
 • Dr. Jordi Galimany Masclans - Facultat d'Infermeria UB
 • DI Rafael Garrido Díaz - CES
 • DI Clara Gil Ginebra - HU Bellvitge
 • DI María José Gonçalves Ramada - H. Clínic
 • Dra. Eva Guix Comellas - Facultat d'Infermeria UB
 • DI Raquel Legido Díaz - I. Català d’Oncologia (L’H)
 • DI i advocat Javier López López - SEMSA 061
 • DI Josefa Martín Hervas - HU Bellvitge
 • Dr. Eduard Martínez García - SEMSA 061
 • DI José Ramon Moreno Zafra - SEMSA 061
 • Dr. Lluís Mundet Pons - H. Mataró
 • TES David Muñoz López - SEMSA 061
 • DI Mariluz Naharro Roque - I. Català d’Oncologia (L’H)
 • DI Josep Maria Petit Jornet - HU Vall d’Hebron
 • DI Antonio Ramal Márquez - CSMA Horta Guinardó
 • Dr. Sergio Ramos Pozón - Facultat d'Infermeria UB
 • DI Desireé Ramos Roedberg - H. Clínic
 • DI Esther Rebull López - PASSlR lCS
 • Dra. Dolors Rodríguez Martín - Facultat d'Infermeria UB
 • Dra. Soledad Rodríguez Vallecillos - HU Bellvitge
 • DI Susana Ros Martínez - SEMSA 061
 • DI Librada Rozas Quesada - HSJ de Déu (Esplugues)
 • TES José Sánchez Álvarez - SEMSA 061
 • DI Jordi Sánchez Mercè - H. Mataró
 • Dr. José Antonio Sarria Guerrero - Facultat d'Infermeria UB
 • TES Antoni Senent Llorens - SEMSA 061
 • DI Lluis Serrat Andreu - H. Mataró
 • DI Carlota Solanich Nacarino - Institut Català de la Retina
 • DI Francesc Tébar Escribano - SEMSA 061
 • Dl Manel Tomás Jiménez - Parc S. St. Joan Déu (St. Boi)
 • Dr. Alberto Villamor Ordozgoiti - H. Clínic

 

Tutors/res de pràctiques:

 • DI Carmen Caballero Martín - HG Granollers
 • DI Társila Macías Ruiz - Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi
 • DI Elena Valdueza Queralto - HU Germans Trias i Pujol
 • DI Santiago Mora Acosta - HG Granollers
 • DI Yolanda Moreno Mateos - H. Viladecans
 • DI Ricard Garcés Cepero - H. Clínic
 • DI Susana Ros Martínez- SEMSA 061
 • DI Isabel de Vallés García - Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi

 

 

 

Contacte

Secretaria del Màster

Sra. Tania Martínez

Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus Bellvitge.

Carrer de la Feixa Llarga, s/n. L'Hospitalet de Llobregat 08907

Pavelló de Govern, 3a Planta. Despatx 342

Horari d'atenció:

 • De setembre a 21 juny: De dilluns a dijous de 10h -13h i de 16 a 18h; divendres de 10 h- 14h
 • Del 25 de juny i tot juliol: De dilluns a divendres de 9.30h-14.30h
 • Agost: tancat


93 402 42 83


670 83 58 03


taniamartinez@il3.ub.edu


Sol·licitar més informació

 

 

 

Matrícula del curs 2024-2025

Procés d'inscripció

A partir del 10 d'abril (a les 10h.) i fins el 14 de juny de 2024 podreu iniciar el procés d'inscripció emplenant el formulari d'inscripció. S'hi ha d'accedir a través del següent link (actiu a partir d'aquesta data):

Podeu iniciar el procés d'inscripció emplenant el formulari d'inscripció. S'hi ha d'accedir a través del següent link:

Un cop emplenat el formulari, el web us remetrà al portal de pagament, per abonar el 10% de l'import del màster en concepte de prematriculació.

Finalment, heu d'enviar per correu-e de la secretària del curs (taniamartinez@il3.ub.edu) la següent documentació:

 • Currículum vitae
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari de diplomat/da o graduat/da en Infermeria.
 • 1 fotocòpia del DNI o passaport vigent
 • 1 fotografia en color, format carnet
 • Justificant del pagament del 10% de la prematrícula.

La data d'inscripció és quan es confirma la recepció d'aquesta documentació.

L'import restant del preu de la matrícula (90%) es pagarà de la següent forma i terminis (només per a clients particulars):

 • 50% 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% abans del 15 de gener de 2025

L'import pagat en concepte de prematrícula (10%) només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades.

Els membres d'Alumni podran beneficiar-se d'un descompte del 10% en el preu de la matrícula (amb un límit de 200€). És responsabilitat de l'alumne, informar de la seva voluntat d'acollir-se al descompte. No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.


Proceso de inscripción

A partir del 10 de abril (a las 10h.) Y hasta el 14 de junio de 2024 podrá iniciar el proceso de inscripción rellenando el formulario de inscripción. Se debe acceder a través del siguiente link (activo a partir de esta fecha):

Para iniciar el proceso de inscripción rellenar el formulario de inscripción. Se debe acceder a través del siguiente link:

Una vez cumplimentado el formulario, la web le remitirá al portal de pago, para abonar el 10% del importe en concepto de prematriculación.

Finalmente, debe enviar por correo-e de la secretaria del curso (taniamartinez@il3.ub.edu) la siguiente documentación:

 • Currículum vitae
 • Fotocopia compulsada del título universitario de diplomado/a o graduado/a en enfermería.
 • 1 fotocopia del DNI o pasaporte vigente
 • 1 fotografía en color, formato carnet
 • Justificante del pago del 10% de la prematrícula

La fecha de inscripción es cuando se confirma la recepción de esta documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará de la siguiente forma y plazos (sólo para clientes particulares):

 • 50% 15 días antes del inicio del curso
 • 40% antes del 15 de enero de 2025

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se devolverá en el caso de no haber sido admitido o bien por anulación del curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista, supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y no se devolverán ninguna de las cantidades abonadas.

Los miembros de Alumni podrán beneficiarse de un descuento del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200 €). Es responsabilidad del alumnado, informar de su voluntad de acogerse al descuento. No se aplicarán descuentos una vez iniciado el curso.