Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Tallers Contacte Àrea Participants
 
Mòdul 1: L’entorn humà i terapèutic en l’atenció al pacient d’urgències. 3 crèdits ECTS
 • Gestió de conflictes a urgències
 • Metodologia assitencial

Mòdul 2: Organització dels serveis d’urgències. 5 crèdits ECTS

 • Estructura dels S. d’urgències. Nivells d’atenció
 • Funcions d’infermeria a urgències.
 • Marc de legalitat.
 • Registres infermers
 • Prevenció de riscos laborals
 • Introducció a la recerca

Mòdul 3: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic. 5 crèdits ECTS

 • Interpretació radiològica
 • Gestió de riscos laborals a urgències
 • Dolor abdominal: Apendicitis. Pancreatitis. HDA. Oclusió intestinal. Varicorràgies. TVP. Isquèmies agudes. Peu diabètic.
 • Còlic renouretral. Pielonefritis. Síndrome prostàtica. Hematúries.
 • Ferides: Incises, contuses, mossegades, picades, erosions, cremades. Utilització de fàrmacs.
 • Interpretació analítica.
 • Atenció al pacient ferit amb arma blanca i/o de foc.

Mòdul 4: Procés d’atenció davant el pacient politraumàtic. 8 crèdits ECTS

 • Protocols d’actuacions davant el politraumàtic.Transfer hospitalari
 • Traumatismes toràcics, abdominals i genitourinaris.
 • TCE. Hemorràgies i hematomes cranials.
 • Fractures i luxacions.

Mòdul 5: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema mèdic. 8 crèdits ECTS

 • Cardiopaties isquèmiques: Angor i infart agut de miocardi. EAP. TEP. Arítmies cardíaques.
 • Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat.
 • Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopàtics.
 • Intoxicacions. Anafilaxi. Urgències endocrino metabòliques.
 • HTA. Insuficiència renal aguda.
 • Utilització de fàrmacs.

Mòdul 6: Procés d’atenció i actitud davant el pacient crític. 5 crèdits ECTS

 • Actuació de l’equip multidisciplinar.
 • Actituds i actuacions davant el pacient amb xoc.
 • Donació d’òrgans.
 • Suport vital bàsic i avançat en l’adult.
 • Atenció inicial al gran cremat.
 • Maneig d’infermeria al pacient critic.

Mòdul 7: Procés d’atenció urgent als nens. 3 crèdits ECTS

 • RCP pediàtrica.
 • Febre. Urgències gastrointestinals, genitourinàries, respiratòries i endocrines.
 • Maneig del xoc en pediatria.
 • Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament.
 • Intoxicacions. Maltractaments i accidents infantils.
 • Administració de medicació i oxigenoteràpia.
 • Accesos vasculars.

Mòdul 8: Procés d’atenció urgent a la dona. 3 crèdits ECTS

 • Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere.
 • Malalties de transmissió sexual. M. H. de l’embaràs.
 • Alteracions menstruals. Avortament. D. prematur de placenta.
 • Placenta prèvia. Gestacions múltiples. Amenaça part prematur.
 • Part i reanimació neonatal a urgències.

Mòdul 9: Atenció urgent al pacient psiquiàtric. 3 crèdits ECTS

 • Atenció d’infermeria davant els manifests autolítics
 • Malalts psicòtics descompensats. Crisi d’angoixa. Malalt depressiu.
 • Maneig i actuació infermera davant els pacients agitats i violents.
 • Trastorns de la personalitat. Psicofàrmacs i efectes secundaris.
 • Alcohol i substàncies d'abús.
 • Urgències en psiquiatria infanto-juvenil.

Mòdul 10: Procés d’atenció urgent a malalts de diferents especialitats. 3 crèdits ECTS

 • Urgències davant el malalt oncològic.
 • Urgències otorinolaringològiques.
 • Urgències oftalmològiques.

Mòdul 11: Pràcticum a serveis d’urgències d’hospitals universitaris de nivell II i III. 4 crèdits ECTS.

Mòdul 12: Treball Final de Màster en metodologia de la recerca en infermeria d'urgències hospitalàries. 10 credits ECTS.


     

 

Copyright (c) 2019 - infermeriaurgencies.com, IL3 i Universitat de Barcelona