Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Contacte Àrea Participants
 
Adreçat a:
 • Diplomats i graduats en Infermeria amb interés d’ampliar i aprofundir en els coneixements i habilitats necessàries per tenir cura infermera, d’una forma integral, del pacient quirúrgic.


Calendari i horaris:

 • Formació teòrica: L'activitat docent tindra lloc, tots els dilluns i dimecres lectius, de 16.00 a 20.00 hores, des del 16 de setembre de 2020 fins el 9 de juny de 2021.

  Les classes s impartiran a l'Aulari de l'Escola d'lnfermeria de la Universitat de Barcelona, al Campus Bellvitge.

  Treball de recerca es realitzarà d'octubre de 2020 a juny de 2021. Les 3 tutories seran fora de l'horari de classe.

 • Formació pràctica: Les pràctiques es realitzaran als Blocs Quirúrgics de l'Hospital Universitari de Bellvitge, la Corporació Sanitària Clínic, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l'Hospital de Viladecans. De dilluns a divendres en horari de matí.

  Durant les pràctiques clíniques l'alumnat desenvoluparà les seves activitats d'aprenentatge com a coordinació de Quiròfans, ajut a anestèsia, instrumentació i cures d'infermeria al postoperatori.

  Practiques introductories per a alumnes sense experiencia a quiròfan (3 setmanes, en períodes establerts, a triar d'octubre a desembre, ampliables a sol·licitud de l'alumne).

  Practiques avançades per a tots els alumnes (6 setmanes, en períodes establerts, a triar de gener a maig, ampliables a sol·licitud de l'alumne).


Avaluació de l'aprenentatge:

 • Assistència mínima al 80% de les classes
 • Avaluació del continguts teòrics
 • Pràctiques clíniques
 • Realització d’un projecte de recerca


Idioma d’impartició:

 • Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.


Acreditació:

 • La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Màster en Infermeria Quirúrgica als alumnes que hagin superat les diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.
 • En la intenció d'anar millorant el Màster, edició rera edició, hem modificat la metodologia docent i adaptat els continguts a l'Espai Europeu d'Educació Superior i l'Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona reconeix els seus continguts amb 60 crèdits ECTS.


Import de la matrícula:

 • 3.350 €.

 • Per a aquest curs oferim la possibilitat de fraccionar el pagament en tres terminis (només per a clients particulars):
  • 10% en concepte de reserva de plaça a pagar un copr realitzada la inscripció
  • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
  • 40% fins el 15 de gener de 2021
 • L'import pagat en concepte de reserva de plaça només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.
 • L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades

 


Procés d'inscripció

NOU CALENDARI

A partir del 4 de maig (a les 11h.) i fins el 3 de juliol de 2020 podreu iniciar el procés d'inscripció emplenant el formulari d'inscripció. S'hi ha d'accedir a través del següent link (actiu a partir d'aquesta data):

Un cop emplenat el formulari, el web us remetrà al portar de pagament, per abonar el 10% de l'import del màster en concepte de prematriculació.

Finalment, heu d'enviar per correu-e de la secretària del curs (taniamartinez@il3.ub.edu) la següent documentació:

 • DNI
 • Fotografia en color format carnet
 • Títol universitari de diplomat / graduat o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Currículum vitae
 • Justificant del pagament del 10% de la prematrícula.

La data d'inscripció és quan es confirma la recepció d'aquesta documentació.

L'import restant del preu de la matrícula (90%) es pagarà de la següent forma i terminis (només per a clients particulars):

 • 50% 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% abans del 15 de gener de 2021

L'import pagat en concepte de prematrícula (10%) només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul•lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades.

Els membres d'Alumni podran beneficiar-se d'un descompte del 10% en el preu de la matrícula (amb un límit de 200€). És responsabilitat de l'alumne, informar de la seva voluntat d'acollir-se al descompte. No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

 

 

Proceso de inscripción

NUEVO CALENDARIO

A partir del 4 de mayo (a las 11h.) y hasta el 3 de julio de 2020 podrá iniciar el proceso de inscripción rellenando el formulario de inscripción. Se debe acceder a través del siguiente link (activo a partir de esta fecha):

Una vez cumplimentado el formulario, la web le remitirá a la pasarela de pago, para abonar el 10% del importe del máster en concepto de prematriculación.

Finalmente, se debe enviar por correo-e a la secretaria del curso (taniamartinez@il3.ub.edu) la siguiente documentación:

 • DNI
 • Fotografía en color formato carnet
 • Título universitario de DUE / graduado o de la certificación acreditativa de su expedición.
 • Currículum vitae
 • Justificante del pago del 10% de la prematrícula.

La fecha de inscripción es la del acuse de recibo de esta documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará en los siguientes plazos (sólo para clientes particulares):

 • 50% 15 días antes del inicio del curso
 • 40% antes del 15 de enero de 2021

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se devolverá en el caso de no ser admitido o anulación del curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista, supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y la no devolución de las cantidades ya abonadas.

Los miembros de Alumni podrán beneficiarse de un descuento del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200€). Es responsabilidad del alumno informar de su voluntad de acogerse al descuento. No se aplicarán descuentos una vez iniciado el curso.

 

 

Copyright (c) 2020 - infermeriaquirurgica.com, IL3 i Universitat de Barcelona