Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Contacte Àrea Participants
 
Adreçat a:
 • Diplomats i graduats en Infermeria amb interés d’ampliar i aprofundir en els coneixements i habilitats necessàries per tenir cura infermera, d’una forma integral, del pacient quirúrgic.


Calendari i horaris:

 • Formació teòrica: L'activitat docent tindra lloc, tots els dilluns i dimecres lectius, de 16.00 a 20.00 hores, des del 18 de setembre de 2019 fins el 13 de maig de 2020.

  Les classes s impartiran a l'Aulari de l'Escola Universitaria d'lnfermeria de la Universitat de Barcelona, al Campus de Ciències de la Salut Bellvitge.

  Treball de recerca es realitzarà d'octubre de 2019 a juny de 2020. Les 3 tutories seran virtuals.

 • Formació pràctica: Les pràctiques es realitzaran als Blocs Quirúrgics de l'Hospital Universitari de Bellvitge, la Corporació Sanitària Clínic, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l'Hospital de Viladecans. De dilluns a divendres en horari de matí.

  Durant les pràctiques clíniques l'alumnat desenvoluparà les seves activitats d'aprenentatge com a coordinació de Quiròfans, ajut a anestèsia, instrumentació i cures d'infermeria al postoperatori.

  Practiques introductories per a alumnes sense experiencia a quiròfan (3 setmanes, en períodes establerts, a triar d'octubre a desembre, ampliables a sol·licitud de l'alumne).

  Practiques avançades per a tots els alumnes (6 setmanes, en períodes establerts, a triar de gener a maig, ampliables a sol·licitud de l'alumne).


Avaluació de l'aprenentatge:

 • Assistència mínima al 80% de les classes
 • Avaluació del continguts teòrics
 • Pràctiques clíniques
 • Realització d’un projecte de recerca


Idioma d’impartició:

 • Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.


Acreditació:

 • La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Màster en Infermeria Quirúrgica als alumnes que hagin superat les diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.
 • En la intenció d'anar millorant el Màster, edició rera edició, hem modificat la metodologia docent i adaptat els continguts a l'Espai Europeu d'Educació Superior i l'Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona reconeix els seus continguts amb 60 crèdits ECTS.


Import de la matrícula:

 • 3.250 €.

 • Per a aquest curs oferim la possibilitat de fraccionar el pagament en tres terminis (només per a clients particulars):
  • 10% en concepte de reserva de plaça a pagar un copr realitzada la inscripció
  • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
  • 40% fins el 15 de gener de 2020
 • L'import pagat en concepte de reserva de plaça només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.
 • L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades

 


Procés d'inscripció

A partir del 1 d'abril de 2019 (a les 11h.) podreu iniciar el procés d'inscripció emplenant el formulari d'inscripció. S'hi ha d'accedir a través del següent link (actiu a partir d'aquesta data):

Un cop emplenat el formulari, el següent pas serà realitzar el pagament del 10% de l'import del màster en concepte de prematriculació.

Del 1 d'abril al 7 de juny de 2019 haureu de portar personalment a la Secretaria del Màster la següent documentació per tal de formalitzar la vostra preinscripció:

 • Dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport vigent
 • Dues fotografies a color, format carnet
 • Fotocòpia compulsada original del títol universitari de diplomat / graduat o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Currículum vitae
 • Comprovant de pagament del 10% de l'import de la matrícula.

La data d'inscripció és la del lliurament de la documentació.

L'import restant del preu de la matrícula (90%) es pagarà de la següent forma i terminis (només per a clients particulars):

 • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% abans del 15 de gener de 2020

L'import pagat en concepte de prematrícula (10%) només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul•lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades.

Els membres d'Alumni podran beneficiar-se d'un descompte del 10% en el preu de la matrícula (amb un límit de 200€). És responsabilitat de l'alumne, informar de la seva voluntat d'acollir-se al descompte. No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

El lliurament de la documentació s'ha de realitzar a:

A l'Escola Universitària d'Infermeria
Universitat de Barcelona.
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342.
C/ Feixa Llarga s.n.
08907 - L'H. Llobregat

Del 1 d'abril al 7 de juny de 2019, de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores, de dilluns a dijous i de 10 a 13 hores, el divendres.

 

Proceso de inscripción

A partir del 1 de abril de 2019 (a las 11h.) podéis iniciar el proceso de inscripción rellenando el formulario de matrícula. Será accesible a través del siguiente link (activo a partir de esta fecha):

Una vez rellenado el formulario, el siguiente paso es realizar el pago del 10% del importe del Máster en concepto de prematriculación.

Del 1 de abril al 7 de junio de 2019 deberéis traer personalmente a la Secretaría del Máster la siguiente documentación, para formalizar vuestra preinscripción:

 • Dos fotocopias del DNI, NIE o pasaporte vigente.
 • Dos fotografías a color, formato carnet.
 • Fotocopia compulsada del título universitario de DUE / graduado o de la certificación acreditativa de su expedición.
 • Currículum vitae
 • Comprobante del pago del 10% del importe de la matrícula


La fecha de inscripción es la de la entrega de la documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará en los siguientes plazos (sólo para clientes particulares):

 • 50% hasta 15 días antes del inicio del curso
 • 40% antes del 15 de enero de 2020

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se devolverá en el caso de no ser admitido o anulación del curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista, supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y la no devolución de las cantidades ya abonadas.

Los miembros de Alumni podrán beneficiarse de un descuento del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200€). Es responsabilidad del alumno informar de su voluntad de acogerse al descuento. No se aplicarán descuentos una vez iniciado el curso.


La entrega de la documentación debe realizarse en:

Escola Universitària d'Infermeria
Universitat de Barcelona.
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342.
C/ Feixa Llarga s.n.
08907 - L'H. Llobregat

Del 1 de abril al 7 de junio de 2019, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas, de lunes a jueves; y de 10 a 13 horas, los viernes.

 

 

Copyright (c) 2019 - infermeriaquirurgica.com, IL3 i Universitat de Barcelona